Факультети ХНЕУ ім. С. Кузнеця

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
http://ep.kharkov.ua
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
http://www.ei.hneu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ
http://www.mim.hneu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
http://www.meo.hneu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ КОНСАЛТИНГУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
http://www.kimb.hneu.edu.ua
ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
www.fin.hneu.edu.ua