Факультети ХНЕУ ім. С. Кузнеця


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
http://ep.kharkov.ua

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
http://www.ei.hneu.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ
http://www.mim.hneu.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
http://www.meo.hneu.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЖУРНАЛІСТИКИ
http://www.kimb.hneu.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ І ОБЛІКУ
www.fin.hneu.edu.ua