Ваучер на навчання: зміни у законодавстві

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2023 року № 1264 внесено зміни до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці.

Змінами визначено:

  • особи, яким присвоєно/підтверджено повну та/або часткову професійну кваліфікацію, здобуту шляхом неформальної чи інформальної освіти, визнано професійну кваліфікацію, здобуту в іншій країні, можуть отримати ваучер для перепідготовки за робітничою професією чи підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями. Врегульовані також питання подання відповідних документів щодо цієї категорії громадян.
  • заява для видачі ваучера (з документами та/або необхідними відомостями) може бути подана в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (за наявності технічної можливості).

Постанова № 1264: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-2023-%D0%BF#Text

Докландіше про навчання в ХНЕУ ім. С. Кузнеця на підставі ваучеру: http://job.hneu.edu.ua/2023/03/vaucher.html
Докладніше про спеціальності ХНЕУ ім. С. Кузнеця: https://www.hneu.edu.ua/osvitni-programy-hneu-im-s-kuznetsya

Інші публікації

Далі
« Prev Post
Назад
Next Post »