Навчання в ХНЕУ ім. С. Кузнеця на підставі ваучера

 

Інформуємо, що 21.09.2022 внесені зміни до статті 30 Закону України «Про зайнятість населення» та розширений перелік громадян, які мають право на одноразове отримання ваучера. Відповідно до Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 №1716, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця має право здійснювати навчання на підставі ваучера.

Ваучер – це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Основна мета видачі ваучера - підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування.

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями , зокрема у сфері ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність, заклад освіти у межах України та форму навчання: заочну чи дистанційну.

Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам:

 • особи віком старше 45 років;
 • особи, звільнені з військової служби  (крім військовослужбовців строкової служби);
 • особи, звільнені з військової служби після участі у АТО;
 • внутрішньо  переміщені  особи;
 • особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;
 • особи з інвалідністю;
 • особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії.

Докладніше про категорії: https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

На підставі ваучера може здійснюватися:

 • підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;
 • підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти);
 • спеціалізація або підвищення кваліфікації.


В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця Ви зможете навчатися за наступними спеціальностями (код професії, спеціальності):

Докладніше про спеціальності ХНЕУ ім. С. Кузнеця: https://www.hneu.edu.ua/osvitni-programy-hneu-im-s-kuznetsya

Ваучери видаються одноразово та діють протягом 90 днів після видачі (для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строк укладання договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни).

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Особа повинна мати професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіти, не проходити протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не бути зареєстрована в центрах зайнятості як безробітна.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (у разі наявності) або дублікат трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особі необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера (для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строк укладання договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни).
 
У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#Text

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0793-23#n15

Контактна інформація:
Приймальна комісія ХНЕУ ім. С. Кузнеця
pk@hneu.edu.ua
Тел. (057) 702-18-37
Моб. тел. (066) 731-33-20
Лабораторія кар'єри ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Контакти

Інші публікації

Далі
« Prev Post
Назад
Next Post »