Опитування роботодавців

ОПИТУВАННЯ «ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ»

Мета: виявлення думки роботодавців щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти ХНЕУ ім.С.Кузнеця.

Завдання:
· оцінка прояву загальних компетентностей у здобувачів вищої освіти університету;
· виявлення зацікавленості у прийомі на роботу випускників університету;
· виявлення рівня зацікавленості та напрямків співробітництва з університетом;

Респонденти:

· керівники виробничої (або соціально-економічної, технологічної) практики на підприємстві здобувачів вищої освіти ХНЕУ ім.С. Кузнеця,
· керівники переддипломної практики на підприємстві здобувачів вищої освіти ХНЕУ ім.С. Кузнеця (для тих ОП, де відсутня виробнича практика).

Метод:
онлайн-опитування (Google Form); не анонімно.

Термін: період практичної підготовки згідно навчального плану.

Аналіз результатів:
· за освітніми програмами; загалом по університету.

2023/24 Опитування керівників виробничої практики: https://forms.gle/6taTtznbcbT5chjM8
2023/24 Опитування керівників переддипломної практики: https://forms.gle/5Vo2AApJ6tvg15NLA