Студентська думка

В межах проведення «Тижнів якості» кафедрою економіки підприємства та менеджменту, було здійснено опитування студентів 3-го та 4-го курсів, що навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

📌 Деякими цікавими результатами ми ділимось з вами.

Студенти ОПП «Економіка підприємства» вважають, що найбільш корисними для їх подальшої кар’єри є навчальні такі дисципліни: економіка підприємства – 36 % та маркетинг – 24 %.

Серед навчальних дисциплін, що студенти ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» вважають найбільш корисними для подальшої кар’єри, можна виділити: маркетинг – 58,8%, менеджент – 41,2%, іноземна мова – 58,8 %, бізнес-планування – 47,1 %.

Більше 60% студентів зацікавлені у лекціях та майстер-класах від представників бізнесу, майже 60% зацікавлені у вирішенні кейсів та практичних ситуацій від потенційних роботодавців, 23% зацікавлені у проектному навчанні.

Інші публікації

Далі
« Prev Post
Назад
Next Post »