Меморандум про співпрацю


Створювати нове - це надскладне завдання. Тому що якісне нове - це зусилля тисяч професіоналів. Коли всі ми зробили свою справу якісно, кожен з нас відчуває причетність до ВЕЛИКИХ ЗМІН. Пропонуємо створювати майбутнє разом!

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Меморандум про співпрацю визначає відносини та напрями співробітництва між Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця та  підприємствами, організаціями та установами.
Сторони укладають цей Меморандум базуючись на необхідності вдосконалення та поглиблення співпраці між Університетом та бізнесом на принципі державно-приватного партнерства, що спрямована на підвищення конкурентоспроможності та скорішої адаптації випускників Університету на сучасному ринку праці.
Тим самим Сторони визнають необхідність участі бізнесу у спільній роботі з підготовки компетентних фахівців.

2. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН
Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні сфери співробітництва:
• вдосконалення освітніх програм згідно з вимог сучасного ринку праці;
• участь представників бізнесу у навчальному процесі;
• проведення лекцій представниками підприємств, організацій та установ;
• проведення тренінгів та майстер-класів представниками підприємств, організацій та установ;
• зустрічі з керівниками та представниками підприємств, організацій та установ профільної галузі;
• спільні проекти;
• виконання студентами дипломних та консультативних проектів за реальною тематикою підприємства.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони зобов’язуються:
• координувати та організовувати заходи з питань, що стосуються цього Меморандуму;
• здійснювати взаємодію у формі погоджених робочих зустрічей уповноважених представників Сторін;
• проводити взаємні консультації, зустрічі фахових представників для обміну діловою інформацією з конкретних програм та проектів, організовують збори, конференції, презентації тощо;
• створювати робочі групи для вирішення конкретних питань свого співробітництва з правом залучення фахівців з інших структур.

4. ІНШІ УМОВИ
Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є конфіденційними та можуть надаватися зацікавленим третім особам у разі необхідності.


 Приєднатися до меморандуму:
ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН

ПІДПИСАНТИ

ПрАТ "Філіп Морріс Україна"


Leads for Success
ПАТ "Державний ощадний банк України"

ТОВ "Малинівський склозавод"

Корпорація "Глобал Консалтинг"

ПП "СПС"

ПАТ "Турбоатом"

Головне управління статистики в Харківській області

Singularex Inc.

ТОВ "Харків на долонях"
Група компаній "Фактор"
ПрАТ "Харківський інструментальний завод"
ТОВ "Нітралабс"

Компанія  "СуперКожа"
ПрАТ "Харківський завод транспортного устаткування"
Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності"
ТОВ "Даждь-Газ"
QuantuMobile